Thermax 十格溫度貼紙-冠輝技控有限公司①

Thermax 十格溫度貼紙

十格溫度貼紙

規格

型號

型號 變色溫度(°C) 精度
A 40-44-49-54-60-65-71-77-82-88 ±1°C
B 77-82-88-93-99-104-110-116-121-127
C 132-138-143-149-154-160-166-171-177-182 ±1.5°C
D 188-193-199-204-210-216-224-232-241-249 ±4°C

品牌

可逆性

單枚貼紙尺寸

包裝規格

用途

Copyright © 2024  CHAMPIONTECH TECHNOLOGY CO.,LTD.
back to top
hometellocationcontactup