list
中文 / English
TEL:07-3531378
FAX:07-3530978
81164 高雄市楠梓區土庫一路216號

細速(鎧裝)加熱器

將電熱線裝入金屬管及絕緣材料拉製而成,增添其可撓性,可以適應各種形狀及大面積加熱。
訂製品,請聯絡我們

 

細速加熱器 細速加熱器
NO.216,TuKu 1st Rd.,Nanzi Dist.,Kaohsiung City,Taiwan Tel:886-7 353 1378 / Fax:886-7 353 0978 /
Whatsapp: 886-917 392 567 /E-mail:sales@oneway.com.tw Copyright © 2017 
CHAMPIONTECH TECHNOLOGY CO.,LTD.
line line fb
back to top
hometellocationup