Thermax 八格溫度貼紙-冠輝技控有限公司①

Thermax 八格溫度貼紙

八格溫度貼紙

規格

型號

型號 變色溫度(°C) 精度
A 37-40-43-46-49-54-60-65 ±1°C
B 71-77-82-88-93-99-104-110
C 116-121-127-132-138-143-149-154 ±1.5°C
D 160-166-171-177-182-188-193-199 ±4°C
E 204-210-216-224-232-241-249-254-260

品牌

可逆性

單枚貼紙尺寸

包裝規格

用途

Copyright © 2024  CHAMPIONTECH TECHNOLOGY CO.,LTD.
back to top
hometellocationcontactup