M系列 示溫蠟筆-冠輝技控有限公司①

示溫蠟筆

 畫在被加熱的物體上,看有無溶解來判斷溫度是在指定以上或以下。

示溫蠟筆實品照使用示意圖

規格

型號

型號 顏色 溫度 備註
M-40 40  
M-50 50  
M-60 60  
M-70 70  
M-80 80  
M-90 90 已停產
M-100 100  
M-110 澄紅 110 已停產
M-130 黃綠 130  
M-140 140 已停產
M-150 淡紅 150  
M-160 160  
M-170 淡白黃 170 已停產
M-180 淺綠 180  
M-190 190 已停產
M-200 淡紅 200  
M-215 青綠 215 已停產
M-230 230 已停產
M-240 240  
M-255 255  
M-265 265 已停產
M-280 280 已停產
M-290 淡澄 290 已停產
M-300 300  
M-320 320 已停產
M-330 黃綠 330  
M-350 350  
M-430 430 已停產
M-460 460 已停產
M-490 490  
M-520 淺黃綠 520  
M-545 淡茶 545 已停產
M-570 鮮灰 570 已停產
M-590 青紫 590  
M-615 暗綠 615  
M-645 紅紫 645  
M-670 青綠 670 已停產
M-700 700  
M-730 青綠 730  
M-765 765 已停產
M-795 795 已停產
M-825 825  
M-855 855  
M-885 885  
M-915 黃紅 915  
M-945 945 已停產
M-1070 1070 已停產

規格

品牌

可逆性

示溫筆尺寸

用途

Copyright © 2024  CHAMPIONTECH TECHNOLOGY CO.,LTD.
back to top
hometellocationcontactup